Africana

עיצוב לוגו ובניית תדמית לפסטיבל תרבות "אפריקנה" 

הפרוייקט כולל תוכניה מקופלת בגודל A3 – שהופכת לפוסטר האירוע + עיצוב עמוד נחיתה לרישום לאירוע. 

לוגו